BEYLiK LAFLAR !!

Iconbir tutam BEYLÜK LAF!!

Süleyman"dan hakkın alır karınca

Kanuni Sultan Süleyman,sarayın bahçesindeki armut ağaçlarını kurutan karıncaların öldürülmesi için Şeyhulislam Ebussuud Efendi"den şu beyitle fetva istemiş:

-Dırahta ger ziyan etse karınca

Zararı var mıdır ânı kırınca


(Yani ürünlere zarar veren karıncaları öldürmekte şer"an zarar var mıdır?)

Ebussuud Efendi,bir beyitle cevap vermiş:

-Yarın Hakk"ın divanına varınca
Süleyman"dan hakkın alır karınca

 
 
 
 

Yorum Gönder 0 yorum:

Yorum Gönder