BEYLiK LAFLAR !!

Iconbir tutam BEYLÜK LAF!!

Trajedi

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla hoş görebiliriz.

Yaşamdaki asıl trajedi ;

Yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

Plato
( M.Ö 427-347 )